TOIMENPIDEALOITE 29/2009 vp

TPA 29/2009 vp - Päivi Räsänen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Elinsiirtoja koskevan tiedon ja koulutuksen lisääminen

Eduskunnalle

Elinsiirtojen määrä näyttää kääntyneen laskuun — vuoden 2008 siirtomäärä oli alimpia 15 vuoteen. Elinten luovuttajista on suuri puute, sillä potilaista n. 10 % menehtyy uutta elintä odottaessaan. Luovutuselinten tarve on kasvanut elintapasairauksien, kuten diabeteksen ja lihavuuden, aiheuttaman rasvamaksan yleistyessä sekä ihmisten entistä pidemmän eliniän takia. Elinsiirrot ovat lähes poikkeuksetta kustannushyödyllisiä, eikä kaikille siirroille ole olemassa vaihtoehtoisia hoitoja.

Kaikki Suomen elinsiirrot tehdään HYKSissä. HYKSin kirurgit suorittavat elinluovutusleikkauksia myös muissa elinluovutussairaaloissa eli maan kaikissa keskussairaaloissa. Monen kansainvälisen selvityksen mukaan luovuttajasairaaloiden henkilöstö on ratkaisevassa asemassa, sillä se vastaa mahdollisen elinluovuttajan havaitsemisesta, aivokuoleman diagnoosista, keskustelusta omaisten kanssa mahdollista elinluovutusta ajatellen sekä paikallisista valmisteluista elinluovutukseen.

Munuais- ja maksaliiton mukaan suurimmat kehittämiskohteet ovat tällä hetkellä elinluovutusprosessin alkupäässä keskussairaaloissa. Myös HYKSin elinsiirto- ja maksakirurgian klinikan ylilääkäri Krister Höckerstedtin mukaan elinluovutustoimintaa hoidetaan Suomessa vaihtelevalla menestyksellä. Vuonna 2008 Suomessa yliopistosairaaloiden elinluovuttajien määrät vaihtelivat suuresti (2—23), kuten myös eri keskussairaaloiden elinluovuttajien määrät (0—4).

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin elinsiirtoja koskevan tiedon ja koulutuksen lisäämiseksi koko terveydenhuollon palvelujen kentässä.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2009

  • Päivi Räsänen /kd

​​​​