TOIMENPIDEALOITE 45/2007 vp

TPA 45/2007 vp - Tero Rönni /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Kevyiden nelipyöräisten kulkuneuvojen ajokoe

Eduskunnalle

Nelipyöräisestä mopoautosta on viime vuosina tullut 15 vuotta täyttäneiden muotivillitys. Tuoreimpien tilastojen mukaan nuorten liikennekuolemat ja -onnettomuudet lisääntyivät viime kevään ja kesän aikana. Eniten vahinkoja sattui 15 ja 18 ikävuoden välillä. Samaan aikaan mopoautokauppa on jatkanut kasvuaan kohisten. Nykyään mopoautoja on maamme liikenteessä yli tuhat kappaletta. Kuluvan vuoden aikana niitä arvioidaan rekisteröitävän noin 350. Myynti kiihtyi sen jälkeen, kun mopoautoilta poistettiin autovero vuonna 2003.

Mopoauton ajamiseen riittää pelkkä mopokortti, jonka saa pelkän kirjallisen kuulustelun perusteella. Tätä koetta pidetään yleisesti sangen helppona, ja sen jälkeen pääsevät teinitkin ajamaan muun liikenteen sekaan täysin auton näköisellä ja oloisella laitteella.

Mopoautot poikkeavat rakenteeltaan oikeasta autosta oleellisesti. Ne ovat huomattavasti pienempiä ja heikkotekoisempia. Lisäksi niiden kiihtyvyys ei ole sama kuin oikeilla autoilla, eli alta pois -tilanteet ovat hitaita. Verrattuna tavalliseen mopediin on mopoauton käsittely aivan erilaista. Sen vuoksi onkin selvää, että ajokorttiluokat määrittelevä ajokorttiasetus (845/1990) kaipaa korjausta mopoautoilun ehtoihin. Pelkästään kirjallinen kuulustelu ilman minkäänlaista ajokoetta ei vastaa nykytilanteen vaatimuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin uuden, kevyille nelipyörille tarkoitetun luokan lisäämiseksi ajokorttiluokitukseen sekä mopoautokortin saantiin vaadittavan pakollisen ajokokeen luomiseksi yhä kasvavan mopoautokannan vuoksi.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2007

  • Tero Rönni /sd