TOIMENPIDEALOITE 58/2008 vp

TPA 58/2008 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Oman auton työmatkakäytön kilometrikorvaukset

Eduskunnalle

Monet ihmiset joutuvat huonojen julkisten yhteyksien vuoksi päivittäin kulkemaan omalla autolla kotoa töihin.

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 93 §:n 2 momentin nojalla määrännyt, että asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan silloin, kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa seuraavasti: 1 § Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaan omistamaansa tai hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen määrät ovat: auto 0,22 euroa kilometriltä, moottoripyörä 0,14 euroa kilometriltä, mopo 0,07 euroa kilometriltä ja polkupyörä 75,00 euroa vuodessa.

Verohallitus laskee ja tarkistaa kilometrikorvauksen työmatkavähennyksen määrän vuosittain. Päätös annetaan aina jälkikäteen. Oman auton korvaus on ollut 0,22 euroa kilometriltä jo 10 vuotta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten korjaamiseksi saattamalla oman auton käytön kilometrikorvaukset nykypäivän tasolle.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2008

  • Tuija Nurmi /kok

​​​​