TOIMENPIDEALOITE 6/2003 vp

TPA 6/2003 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Turvapaikanhakijoiden käännyttäminen

Eduskunnalle

Turvapaikkamenettelyssä on lähtökohtana, että kaikki Suomessa tehdyt turvapaikkahakemukset tulee tutkia. Tätä edellyttää myös hakijan oikeusturva. Turvapaikkamenettelyn nopeuttamiseksi ja väärinkäytön ehkäisemiseksi on ulkomaalaislaissa säädetty nopeutetuista menettelyistä. Nopeutettua menettelyä voidaan käyttää mm. silloin, jos Ulkomaalaisvirasto katsoo hakemuksen ilmeisen perusteettomaksi tai jos hakemuksen katsotaan olevan laissa tarkoitettu uusintahakemus. Nopeutetussa menettelyssä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen hakijan maastapoistamispäätös voidaan panna täytäntöön mahdollisen valituksen virelläolosta huolimatta.

Ulkomaalaisvirastosta saadun tiedon mukaan se on käsitellyt mm. bulgarialaisten turvapaikanhakijoiden hakemukset nopeutetussa menettelyssä. Kuitenkin keskimääräinen käsittelyaika vaihtelee kahdesta kolmeen kuukauteen niissäkin tapauksissa, joissa turvapaikanhakija on jo mahdollisesti kolmatta kertaa Suomessa ja siinä välissä asia on tutkittu jo muissa Pohjoismaissa.

Tästä Suomen "hitaasta" menettelystä lienee tieto kiirinyt myös "turvapaikkaturismia" harrastavien keskuuteen — muuten Suomeen suuntautuva bulgarialaisten turvapaikkahakemusvirta ei ole selitettävissä.

Kun näin on, asia ei vitkuttelulla parane. Suomessa on otettava käyttöön todellinen pikakäännytys, jos ulkomaalaisen henkilön tilanne on jo tutkittu, selvitykset kertaalleen tehty ja hän on saanut jo kerran Suomesta kielteisen päätöksen hakemukseensa. Samaten on turvapaikka-asioissa kehitettävä pohjoismaista yhteistyötä siten, ettei tehdä turhaan päällekkäistä työtä turvapaikkaturistien taustojen selvittelyssä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ottaakseen käyttöön todellisen pikakäännytyksen turvapaikkaturismin saamiseksi hallintaan.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2003

  • Esa Lahtela /sd
  • Seppo Lahtela /kesk