TOIMENPIDEALOITE  60/2009 vp

TPA 60/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Teollisuuden sähköveron poistaminen

Eduskunnalle

Metsäteollisuuden on voitava parantaa kustannuskilpailukykyään nopeasti. Nopeasti vaikuttavia toimia, joilla päästään lähemmäksi kilpailijamaiden kustannustasoa, ovat teollisuuden sähköveron poisto ja luopuminen ilmoitetuista energiaverojen korotuksista.

Kansalliset energiapoliittiset päätökset heikentävät metsäteollisuuden kilpailukykyä. Nykyinen metsäteollisuuden maksama 65 miljoonan euron sähkövero vastaa kustannuksiltaan yli 1 300 työntekijän vuosiansioita sivukuluineen. Jos esitetyt energiaverojen korotukset toteutetaan, ne muodostaisivat metsäteollisuudessa yhtä suuren kustannuslisän kuin esimerkiksi 6 500 työpaikan työnantajakustannukset.

Metsäteollisuus käyttää merkittävästi enemmän kotimaisia tuotantopanoksia kuin muut teollisuudenalat. Jokainen metsäteollisuudesta vähenevä työpaikka aiheuttaa usean työpaikan menetyksen metsäklusterissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin teollisuuden sähköveron poistamiseksi.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​