VALTIOVARAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 10/2009 vp

VaVL 10/2009 vp - K 1/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2008 (K 1/2009 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa, jolle muilla jaostoilla on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valtiovarainvaliokunta on tässä lausunnossaan ottanut kantaa vain kertomukseen sisältyviin valtiovarainvaliokunnan lausumiin.

Eduskunnan lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavan lausuman johdosta suoritetut, kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä:

 • Veronkantoon liittyvien korkojen perusteet

  HE 57/2004 vp (s. 167).

Lausunto

Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Bjarne Kallis /kd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Reijonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Mari Nuutila

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

​​​​