VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2013 vp

VaVM 25/2013 vp - HE 165/2013 vp

Tarkistamaton versio 1.0

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi (Asiakirjasta on vain pdf-muoto)

  •   /

​​​​