VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2012 vp

VaVM 27/2012 vp - HE 136/2012 vp HE 163/2012 vp

Tarkistamaton versio 1.0

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 136/2012 vp) täydentämisestä (Asiakirjasta on vain pdf-muoto)

  •   /