Valtiopaivaasia E 144/2010

E 144/2010 vp

Valtioneuvoston selvitys Yhteenveto valtion kokonaisvastuista vuosina 2008 - 2011 tehdyistä toimenpiteistä talous- ja rahoitusvakauden varmistamiseksi Euroopan talousalueella

Ministeriön kirje

Pvm

10.02.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Ilmoitettu saapuneeksi suuressa valiokunnassa

Pvm

11.02.2011

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta