Valtiopaivaasia HE 1/1998

HE 1/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi (Uusi nimike: Suomen perustuslaki, PeVM 10/1998 vp)

Huomautus

HE:iin 1, 75 ja 147/1998 vp sisältyvistä lakiehdotuksista eduskunta teki päätöksen yhdessä samalla kertaa.

Päätökset

Päätös

Jätetty lepäämään (VJ 67 §)

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Suomen Hallitusmuoto (Uusi nimike: Suomen perustuslaki.PeVM 10/1998 vp)

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.02.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.02.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1998 Keskeytynyt PTK 4/1998
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/1998 vp
Valmistunut

21.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 9/1998 vp
Valmistunut

16.10.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 6/1998 vp
Valmistunut

02.06.1998

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 29/1998 vp
Valmistunut

11.06.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 188/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1999 Päättynyt PTK 195/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Keskeytynyt PTK 196/1998
05.02.1999 Päättynyt PTK 199/1998 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1999 Keskeytynyt PTK 200/1998
12.02.1999 Päättynyt PTK 205/1998 1, 2

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PeVM, 3

Asian jatkokäsittely

vp