Valtiopaivaasia HE 100/1979

HE 100/1979 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi Sibelius-Akatemiasta ja 2)Sibelius-Akatemiasta annetun lain voimaansaattamisesta.

Päätökset

1)Laeiksi Sibelius-Akatemiasta ja 2)Sibelius-Akatemiasta annetun lain voimaansaattamisesta.

Säädöskokoelma
1068/1979
Päätös

Hyväksytty

Säädöskokoelma
1069/1979

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1)Laeiksi Sibelius-Akatemiasta ja 2)Sibelius-Akatemiasta annetun lain voimaansaattamisesta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1979

Istuntopöytäkirjan sivu

1088

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

1154

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/1979 vp

Ensimmäinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

1849

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 91/1979 vp

Toinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

1921

Kolmas käsittely

Pvm

23.11.1979

Istuntopöytäkirjan sivu

2047

Asiasanat

​​​​