Valtiopaivaasia HE 102/2002

HE 102/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta

Vahvistettu

25.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
973/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
974/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
975/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä

Vahvistettu

25.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
976/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta

4. Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.08.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vallinheimo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002 14
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/2002 vp
Valmistunut

22.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002 15
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2002 Päättynyt PTK 133/2002 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.11.2002

​​​​