Valtiopaivaasia HE 103/1994

HE 103/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patenttilain muuttamiseksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki patenttilain muuttamiseksi

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
593/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki patenttilain muuttamiseksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vs. vanh. hallitussihteeri Mantere

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994 1328

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 23/1994 vp
Valmistunut

09.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 57/1994 1581

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1634
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994 2100

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1994

​​​​