Valtiopaivaasia HE 109/1993

HE 109/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi yhtiöveron hyvityksen käsittelystä veronsaajille verovuodelta 1992 tehtävissä tilityksissä

Päätökset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

15.11.1993

Säädöskokoelma
932/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yhtiöveron hyvityksen käsittelystä veronsaajille verovuodelta 1992 tehtävissä tilityksissä

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

15.11.1993

Säädöskokoelma
933/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

2) Laki yhtiöveron hyvityksen käsittelystä veronsaajille verovuodelta 1992 tehtävissä tilityksissä

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.07.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Skurnik

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 2220

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/1993 vp
Valmistunut

21.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993 3533

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993 3546
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3764

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1