Valtiopaivaasia HE 112/1998

HE 112/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

11.12.1998

Säädöskokoelma
888/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1998

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1998 Päättynyt PTK 107/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 11/1998 vp
Valmistunut

23.10.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1998 Päättynyt PTK 139/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1998 Päättynyt PTK 140/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1998 Päättynyt PTK 144/1998
Huomautus

*) Lain 7 a §:n 2 mom. tulee voimaan 11.06.1999

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.1998