Valtiopaivaasia HE 112/2004

HE 112/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi

Päätökset

1. Laki hallintolainkäyttölain 13 ja 79 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
698/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
699/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
700/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
701/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
702/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
703/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maksuvapautuslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
704/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
705/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
706/2005
Päätös

Hyväksytty

10. Laki torjunta-ainelain 4 g §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
707/2005
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
708/2005
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
709/2005
Päätös

Hyväksytty

13. Laki eläinsuojelulain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
710/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki ilmailulain 91 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
711/2005
Päätös

Hyväksytty

15. Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
712/2005
Päätös

Hyväksytty

16. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
713/2005
Päätös

Hyväksytty

17. Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
714/2005
Päätös

Hyväksytty

18. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
715/2005
Päätös

Hyväksytty

19. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
716/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

20. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
717/2005
Päätös

Hyväksytty

21. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
718/2005
Päätös

Hyväksytty

22. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
719/2005
Päätös

Hyväksytty

23. Laki terveydensuojelulain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
720/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

24. Laki kemikaalilain 56 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
721/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

25. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
722/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

26. Laki mielenterveyslain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
723/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

27. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
724/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

28. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
725/2005
Päätös

Hyväksytty

29. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
726/2005
Päätös

Hyväksytty

30. Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
727/2005
Päätös

Hyväksytty

31. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
728/2005
Päätös

Hyväksytty

32. Laki jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
729/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

33. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
730/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

34. Laki maa-aineslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
731/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

35. Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
732/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hallintolainkäyttölain 13 ja 79 §:n muuttamisesta

2. Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

3. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

5. Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta

6. Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta

7. Laki maksuvapautuslain muuttamisesta

8. Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

9. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

10. Laki torjunta-ainelain 4 g §:n muuttamisesta

11. Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

12. Laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

13. Laki eläinsuojelulain 52 §:n muuttamisesta

14. Laki ilmailulain 91 §:n muuttamisesta

15. Laki ilmailulaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

16. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

17. Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

18. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

19. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

20. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

21. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta

22. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

23. Laki terveydensuojelulain 57 §:n muuttamisesta

24. Laki kemikaalilain 56 §:n muuttamisesta

25. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

26. Laki mielenterveyslain 24 §:n muuttamisesta

27. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

28. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

29. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

30. Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta

31. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

32. Laki jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta

33. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n muuttamisesta

34. Laki maa-aineslain 21 §:n muuttamisesta

35. Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.06.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Manner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.06.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004 18
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2005 vp
Valmistunut

15.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että HE 112/2004 vp:hen sisältyvät 2., 4-12., 14.-18., 20.-22. ja 28.-31. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että HE 112/2004 vp:hen sisältyvä 3. lakiehdotus ja HE 5/2005 vp:hen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja ne yhdistetään 3. lakiehdotukseksi ja että 1., 13., 19., 23.-27. ja 32.-35. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 7/2005 vp
Valmistunut

13.05.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2005 Päättynyt PTK 76/2005 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.07.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot