HE 112/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki hallintolainkäyttölain 13 ja 79 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
698/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
699/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
700/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
701/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
702/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
703/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maksuvapautuslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
704/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
705/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
706/2005
Päätös

Hyväksytty

10. Laki torjunta-ainelain 4 g §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
707/2005
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
708/2005
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
709/2005
Päätös

Hyväksytty

13. Laki eläinsuojelulain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
710/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki ilmailulain 91 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
711/2005
Päätös

Hyväksytty

15. Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
712/2005
Päätös

Hyväksytty

16. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
713/2005
Päätös

Hyväksytty

17. Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
714/2005
Päätös

Hyväksytty

18. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
715/2005
Päätös

Hyväksytty

19. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
716/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

20. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
717/2005
Päätös

Hyväksytty

21. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
718/2005
Päätös

Hyväksytty

22. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
719/2005
Päätös

Hyväksytty

23. Laki terveydensuojelulain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
720/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

24. Laki kemikaalilain 56 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
721/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

25. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
722/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

26. Laki mielenterveyslain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
723/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

27. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
724/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

28. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
725/2005
Päätös

Hyväksytty

29. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
726/2005
Päätös

Hyväksytty

30. Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
727/2005
Päätös

Hyväksytty

31. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
728/2005
Päätös

Hyväksytty

32. Laki jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
729/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

33. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
730/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

34. Laki maa-aineslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
731/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

35. Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
732/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hallintolainkäyttölain 13 ja 79 §:n muuttamisesta

2. Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

3. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

5. Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta

6. Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta

7. Laki maksuvapautuslain muuttamisesta

8. Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

9. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

10. Laki torjunta-ainelain 4 g §:n muuttamisesta

11. Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

12. Laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

13. Laki eläinsuojelulain 52 §:n muuttamisesta

14. Laki ilmailulain 91 §:n muuttamisesta

15. Laki ilmailulaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

16. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

17. Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

18. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

19. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

20. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

21. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta

22. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

23. Laki terveydensuojelulain 57 §:n muuttamisesta

24. Laki kemikaalilain 56 §:n muuttamisesta

25. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

26. Laki mielenterveyslain 24 §:n muuttamisesta

27. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

28. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

29. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

30. Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta

31. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

32. Laki jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta

33. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n muuttamisesta

34. Laki maa-aineslain 21 §:n muuttamisesta

35. Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Manner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.06.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2005 vp
Valmistunut

15.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että HE 112/2004 vp:hen sisältyvät 2., 4-12., 14.-18., 20.-22. ja 28.-31. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että HE 112/2004 vp:hen sisältyvä 3. lakiehdotus ja HE 5/2005 vp:hen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja ne yhdistetään 3. lakiehdotukseksi ja että 1., 13., 19., 23.-27. ja 32.-35. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2005 Päättynyt PTK 76/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.07.2005

Vastaus
EV 91/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot