Valtiopaivaasia HE 113/2000

HE 113/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2000

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.09.2000 Päättynyt PTK 104/2000 5
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 13/2000 vp
Valmistunut

23.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000 6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

​​​​