Valtiopaivaasia HE 113/2004

HE 113/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
531/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
532/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki järjestyslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
533/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

3. Laki järjestyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.06.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.06.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004 19
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 27/2006 vp
Valmistunut

31.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.2007 Päättynyt PTK 152/2006 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.2007

​​​​