Valtiopaivaasia HE 114/2000

HE 114/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Elintarvikeviraston ja Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Elintarvikevirastosta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1110/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1111/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1112/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Elintarvikevirastosta

2. Laki Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta

3. Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2000

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Aho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.09.2000 Päättynyt PTK 104/2000 6
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/2000 vp
Valmistunut

14.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 137/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2000 Päättynyt PTK 138/2000 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2000 Päättynyt PTK 142/2000 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.2000

​​​​