Valtiopaivaasia HE 117/2007

HE 117/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2008

Voimaantulo

01.06.2008

Säädöskokoelma
342/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.10.2007

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hyttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.10.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2007 Päättynyt PTK 65/2007 13
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2008 vp
Valmistunut

03.04.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1/2008 vp
Valmistunut

13.02.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.04.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2008 Päättynyt PTK 37/2008 6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.2008 Poistettu PTK 40/2008 3
22.04.2008 Päättynyt PTK 41/2008 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2008