Valtiopaivaasia HE 121/1997

HE 121/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.10.1997

Voimaantulo

03.11.1997

Säädöskokoelma
964/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.09.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Kilpelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1997 Päättynyt PTK 112/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 19/1997 vp
Valmistunut

01.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1997 Päättynyt PTK 125/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1997 Päättynyt PTK 126/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.1997

​​​​