Valtiopaivaasia HE 122/1991

HE 122/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työlainsäädäntöön kuuluvien lakien kumoamisesta ja muuttamisesta

Päätökset

1) Laki teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta annetun asetuksen kumoamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1503/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lain, jolla kielletään pitämästä nuoria naisia eräissä lastaus- ja purkaustöissä, kumoamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1504/1991
Päätös

Hyväksytty

3) Laki metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1505/1991
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1506/1991
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kaivoslain 58 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
1507/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
1508/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1509/1991
Päätös

Hyväksytty

8) Laki merityöaikalain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1510/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta annetun asetuksen kumoamisesta

2) Laki lain, jolla kielletään pitämästä nuoria naisia eräissä lastaus- ja purkaustöissä, kumoamisesta

3) Laki metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta annetun lain kumoamisesta

4) Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5) Laki kaivoslain 58 §:n kumoamisesta

6) Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

7) Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

8) Laki merityöaikalain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1991

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Suomaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1929

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1991 Päättynyt PTK 64/1991 1982

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 4/1991 vp
Valmistunut

25.10.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1991 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1991 Päättynyt PTK 75/1991 2447

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1991 Päättynyt PTK 77/1991 2499
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1991 Päättynyt PTK 79/1991 2568

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1991

​​​​