Valtiopaivaasia HE 123/1994

HE 123/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varallisuusverolain 24 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki varallisuusverolain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.11.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
955/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki varallisuusverolain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.06.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 67/1994 2162

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 46/1994 vp
Valmistunut

07.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 95/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1994 Päättynyt PTK 98/1994 3292

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.1994 Päättynyt PTK 99/1994 3372
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994 3395

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.1994