Valtiopaivaasia HE 124/1997

HE 124/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain ja lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eläintautilain 11 §:n kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
999/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki eläintautilain 11 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1000/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1001/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

2) Laki eläintautilain 11 §:n kumoamisesta

3) Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.09.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1997 Päättynyt PTK 112/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/1997 vp
Valmistunut

01.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 119/1997 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1997 Päättynyt PTK 120/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1997 Päättynyt PTK 121/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.1997 Päättynyt PTK 124/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.1997

​​​​