Valtiopaivaasia HE 127/1995

HE 127/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työaikalain sekä kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1311/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1312/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työaikalain muuttamisesta

2) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.1995

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1995 Päättynyt PTK 69/1995 1762

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 3/1995 vp
Valmistunut

13.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1995 Päättynyt PTK 84/1995 2220

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1995 Päättynyt PTK 85/1995 2226
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1995 Päättynyt PTK 91/1995 2454

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.11.1995

​​​​