HE 127/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain 1 luvun muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vesilain 1 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
1063/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vesilain 1 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ympäristöneuvos Kekkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.1999 Päättynyt PTK 81/1999
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/1999 vp
Valmistunut

29.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 86/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.11.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.1999 Päättynyt PTK 88/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1999 Päättynyt PTK 89/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1999 Päättynyt PTK 90/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.11.1999

Vastaus
EV 73/1999 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin