Valtiopaivaasia HE 129/2009

HE 129/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

1. Laki verotililain 7 ja 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
746/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
747/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
748/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
749/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki verontilityslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
750/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
751/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ennakkoperintälain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
752/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
753/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
754/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
755/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
756/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki arpajaisverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
757/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
758/2009
Päätös

Hyväksytty

14. Laki veronkantolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
759/2009
Päätös

Hyväksytty

15. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
760/2009
Päätös

Hyväksytty

16. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

21.10.2009

Säädöskokoelma
761/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verotililain 7 ja 51 §:n muuttamisesta

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

4. Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

5. Laki verontilityslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

6. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

7. Laki ennakkoperintälain väliaikaisesta muuttamisesta

8. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

9. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

10. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

11. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

12. Laki arpajaisverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

13. Laki arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

14. Laki veronkantolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

15. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

16. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.2009 Päättynyt PTK 80/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/2009 vp
Valmistunut

25.09.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2009 Päättynyt PTK 86/2009 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.10.2009