Valtiopaivaasia HE 13/2000

HE 13/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2000

Voimaantulo

01.04.2000

Säädöskokoelma
317/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.03.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.03.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.2000 Päättynyt PTK 35/2000 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/2000 vp
Valmistunut

22.03.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.03.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.3.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2000 Päättynyt PTK 38/2000 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.03.2000 Päättynyt PTK 40/2000 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.03.2000

​​​​