Valtiopaivaasia HE 130/1993

HE 130/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.10.1993

Voimaantulo

15.10.1993

Säädöskokoelma
857/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.09.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2230

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.1993 Poistettu PTK 94/1993 2345
15.09.1993 Päättynyt PTK 95/1993 2478
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 29/1993 vp
Valmistunut

28.09.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/1993 vp
Valmistunut

17.09.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993 2794

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1993 Päättynyt PTK 111/1993 3143 8-11
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.1993 Päättynyt PTK 112/1993 3203 1-6

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.1993

Hyväksytyt lausumat

Louekoski /SDP, perustelul.

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot