Valtiopaivaasia HE 130/2010

HE 130/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Vahvistettu

26.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1008/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2010

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mäkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2010 Poistettu PTK 82/2010 8
15.09.2010 Poistettu PTK 83/2010 9
16.09.2010 Päättynyt PTK 84/2010 9
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 17/2010 vp
Valmistunut

17.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2010 Päättynyt PTK 116/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2010 Keskeytetty PTK 118/2010 24
24.11.2010 Päättynyt PTK 119/2010 3 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.2010

​​​​