HE 131/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maistraattien lakkauttamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Suomen Hallitusmuodon 90 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1418/1992
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki maistraatista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1419/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1420/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ulosottotoimesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1421/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki ulosottolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1422/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1423/1992
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kielilain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1424/1992
Päätös

Hyväksytty

8) Laki painovapauslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1425/1992
Päätös

Hyväksytty

9) Laki yhdistyslain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1426/1992
Päätös

Hyväksytty

10) Laki kaivoslain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1427/1992
Päätös

Hyväksytty

11) Laki avioliittolain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1428/1992
Päätös

Hyväksytty

12) Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1429/1992
Päätös

Hyväksytty

13) Laki yleisistä teistä annetun lain 42 ja 101 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1430/1992
Päätös

Hyväksytty

14) Laki tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 3 ja 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1431/1992
Päätös

Hyväksytty

15) Laki eräiden yleisten alueiden rekisterissä olevien alueiden järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1432/1992
Päätös

Hyväksytty

16) Laki yleisistä talletusmakasiineista, joilla on oikeus antaa warrantteja, annetun asetuksen sekä siihen liittyvän julistuksen kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1433/1992
Päätös

Hyväksytty

17) Laki vesilain 5 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1434/1992
Päätös

Hyväksytty

18) Laki haastemieslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1435/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon 90 §:n muuttamisesta

2) Laki maistraatista annetun lain kumoamisesta

3) Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki ulosottotoimesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5) Laki ulosottolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

6) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

7) Laki kielilain 10 §:n muuttamisesta

8) Laki painovapauslain 7 §:n muuttamisesta

9) Laki yhdistyslain 47 §:n muuttamisesta

10) Laki kaivoslain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

11) Laki avioliittolain 17 §:n muuttamisesta

12) Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

13) Laki yleisistä teistä annetun lain 42 ja 101 §:n muuttamisesta

14) Laki tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 3 ja 25 §:n muuttamisesta

15) Laki eräiden yleisten alueiden rekisterissä olevien alueiden järjestelystä annetun lain muuttamisesta

16) Laki yleisistä talletusmakasiineista, joilla on oikeus antaa warrantteja, annetun asetuksen sekä siihen liittyvän julistuksen kumoamisesta

17) Laki vesilain 5 luvun muuttamisesta

18) Laki haastemieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lundström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3186

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.1992 Päättynyt PTK 104/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3208

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/1992 vp
Valmistunut

15.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 131/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3802

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3947

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1