Valtiopaivaasia HE 131/2004

HE 131/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2004

Voimaantulo

15.11.2004

Säädöskokoelma
938/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2004

Voimaantulo

15.11.2004

Säädöskokoelma
939/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
940/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki palkkaturvalain muuttamisesta

2. Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.08.2004

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hartikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.2004 Päättynyt PTK 85/2004 5
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 9/2004 vp
Valmistunut

22.09.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.09.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.09.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.2004 Päättynyt PTK 98/2004 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2004 Päättynyt PTK 102/2004 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.2004