Valtiopaivaasia HE 136/2000

HE 136/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta

Vahvistettu

16.02.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
135/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta

Vahvistettu

16.02.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
136/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.02.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
137/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.02.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
138/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.02.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
139/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.02.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
140/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki tutkintavankeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

8. Laki rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.02.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
141/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.02.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
142/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta

2. Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta

3. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

5. Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muuttamisesta

7. Laki tutkintavankeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8. Laki rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta

9. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000 10
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/2000 vp
Valmistunut

04.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 7. lakiehdotus hylätään, että 1.-6., 8. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000 1
Päätös

1.-6., 8. ja 9. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 7. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2000 Päättynyt PTK 160/2000 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-6., 8. ja 9. lakiehdotuksen ja eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.2001

​​​​