Valtiopaivaasia HE 136/2008

HE 136/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
868/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
870/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
869/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi

2. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

3. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2008

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Simola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008 27
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008 27
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008 28
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008 27
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/2008 vp
Valmistunut

05.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2008 Päättynyt PTK 102/2008 7
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2008 Päättynyt PTK 104/2008 24
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2008