Valtiopaivaasia HE 138/1999

HE 138/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lähetetyistä työntekijöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki lähetetyistä työntekijöistä

Vahvistettu

09.12.1999

Voimaantulo

16.12.1999

Säädöskokoelma
1146/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työsopimuslain 17 ja 51 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.1999

Voimaantulo

16.12.1999

Säädöskokoelma
1147/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaislain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.1999

Voimaantulo

16.12.1999

Säädöskokoelma
1148/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lähetetyistä työntekijöistä

2. Laki työsopimuslain 17 ja 51 a §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain 29 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.1999

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Liukkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999 22
Päätös

Asia lähetettiin työasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/1999 vp
Valmistunut

25.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999 13
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 101/1999 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1999 Päättynyt PTK 108/1999 29
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.1999

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin