Valtiopaivaasia HE 140/2005

HE 140/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta

Vahvistettu

25.11.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
920/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
921/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta

2. Laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.09.2005

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Liukko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.2005 Päättynyt PTK 95/2005 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2005 vp
Valmistunut

25.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.2005 Päättynyt PTK 112/2005 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2005 Päättynyt PTK 114/2005 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.2005