Valtiopaivaasia HE 141/1997

HE 141/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi torjunta-ainelain 7 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki torjunta-ainelain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1031/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki torjunta-ainelain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.1997

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Rekola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1997 Päättynyt PTK 121/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/1997 vp
Valmistunut

16.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1997 Päättynyt PTK 132/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1