Valtiopaivaasia HE 142/2000

HE 142/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 11 §:n, lukiolain 7 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
453/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lukiolain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
454/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
455/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

2. Laki lukiolain 7 §:n muuttamisesta

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2000

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2000 Keskeytetty PTK 117/2000 15
11.10.2000 Päättynyt PTK 118/2000 1
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/2001 vp
Valmistunut

18.04.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi voimaantulosäännökset muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 20/2000 vp
Valmistunut

08.11.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.04.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.04.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2001 Keskeytetty PTK 45/2001 1
24.04.2001 Päättynyt PTK 46/2001 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2001 Päättynyt PTK 49/2001 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.05.2001

​​​​