Valtiopaivaasia HE 145/2011

HE 145/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
410/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.2011

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Ranta-Muotio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2012 Päättynyt PTK 3/2012 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/2012 vp
Valmistunut

16.05.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2012 vp
Valmistunut

22.03.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.05.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2012 Päättynyt PTK 55/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.2012 Päättynyt PTK 57/2012 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.06.2012

​​​​