Valtiopaivaasia HE 147/1997

HE 147/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

Esitys edellyttää valtion vuoden 1998 talousarvioesityksen muuttamista.

Päätökset

1) Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta)

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1119/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä)

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1120/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta)

2) Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä)

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.1997

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Virkkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1997 Päättynyt PTK 123/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 27/1997 vp
Valmistunut

07.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1997 Päättynyt PTK 144/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1997 Päättynyt PTK 146/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1997

​​​​