Valtiopaivaasia HE 147/2002

HE 147/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1075/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työsopimuslain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1076/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1077/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1078/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1079/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki työsopimuslain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

4. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Pelkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002 29
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002 29
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002 29
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/2002 vp
Valmistunut

12.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 55/2000 vp, LA 108/2000 vp, LA 75/2001 vp, LA 87/2001 vp, LA 123/2001 vp, LA 94/2002 vp ja LA 95/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 188/2001 vp, TPA 265/2001 vp ja TPA 18/2002 vp hylätään, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 17/2002 vp
Valmistunut

11.10.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2002 Keskeytetty PTK 135/2002 9
15.11.2002 Päättynyt PTK 136/2002 1 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2002

​​​​