Valtiopaivaasia HE 147/2009

HE 147/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
934/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
935/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
936/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Verohallinnosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
937/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain kumoamisesta

4. Laki Verohallinnosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009 21
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009 22
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009 20
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/2009 vp
Valmistunut

20.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2009 Päättynyt PTK 97/2009 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.2009 Keskeytetty PTK 99/2009 14
04.11.2009 Päättynyt PTK 100/2009 5 4,5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.2009