HE 149/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
989/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lampinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3186

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.1992 Päättynyt PTK 104/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3209

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 4/1992 vp
Valmistunut

06.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Keskeytynyt PTK 126/1992
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992 1
Istuntopöytäkirjan sivu

3721

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 129/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3779

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot