Valtiopaivaasia HE 151/1993

HE 151/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1994 rahoitusta koskevista järjestelyistä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1994 rahoitusta koskevista järjestelyistä

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1619/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1994 rahoitusta koskevista järjestelyistä

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1993

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Sarjala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993 2816

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 27/1993 vp
Valmistunut

03.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 6/1993 vp
Valmistunut

26.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1993 vp
Päätös

Lauantain 2. istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1993 Päättynyt PTK 162/1993 4901

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1993 Keskeytynyt PTK 164/1993 4908
05.12.1993 Päättynyt PTK 165/1993 4918
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1993 Päättynyt PTK 169/1993 5179 25

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1993

​​​​