Valtiopaivaasia HE 152/1993

HE 152/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.08.1994

Säädöskokoelma
1209/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1993

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Jäppinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993 2816

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 23/1993 vp
Valmistunut

25.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 4/1993 vp
Valmistunut

19.11.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 4492

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993 4566
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1993 Päättynyt PTK 158/1993 4718

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.1993

​​​​