Valtiopaivaasia HE 154/1992

HE 154/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja laiksi kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki julkisista hankinnoista

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1505/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1506/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki julkisista hankinnoista

2) Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1992

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vs. vanh. hallitussihteeri Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3234

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 107/1992 3262

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 39/1992 vp
Valmistunut

23.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992 4184

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1992 Päättynyt PTK 140/1992 4223
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1992 Päättynyt PTK 145/1992 4389

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1992

​​​​