HE 155/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1543/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki veronkantolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2172

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/1995 vp
Valmistunut

21.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 103/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 104/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 105/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2771

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1995 Päättynyt PTK 113/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2917

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1995

Vastaus
EV 125/1995 vp

Asiasanat