Valtiopaivaasia HE 156/1994

HE 156/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1104/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.09.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Seppälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.1994 Poistettu PTK 77/1994 2725
14.09.1994 Päättynyt PTK 78/1994 2823
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 57/1994 vp
Valmistunut

01.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 111/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4601

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 113/1994 4607
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5167

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1994