Valtiopaivaasia HE 160/2000

HE 160/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1248/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki eräiden asevelvollisuudesta kieltäytymisestä tuomittujen henkilöiden vapauttamisesta suorittamasta osaa vankeusrangaistuksesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2000

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Viima

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2000 Päättynyt PTK 118/2000 8
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 12/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus ja että lakialoitteet LA 68/1999 vp ja LA 134/2000 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 8/2000 vp
Valmistunut

26.10.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Keskeytetty PTK 154/2000 12
05.12.2000 Suureen valiokuntaan PTK 156/2000 10 20-23
Päätös

Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja lakiehdotukset lähetettiin suureen valiokuntaan.

Huomautus

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintöön liitetyn vastalauseen 1 mukaisena ja hylkäsi mietinnössä ehdotetun uuden 2. lakiehdotuksen.

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/2000 vp
Valmistunut

05.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 157/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2000 Päättynyt PTK 158/2000 1

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2000 Päättynyt PTK 161/2000 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​