Valtiopaivaasia HE 161/1995

HE 161/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi patenttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki patenttilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1695/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1696/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1697/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1698/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki patenttilain muuttamisesta

2) Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

4) Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.10.1995

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995 2174

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 29/1995 vp
Valmistunut

05.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/1995 vp
Valmistunut

29.11.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 119/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 121/1995 3258

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 122/1995 3265
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3420

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § (PeVL) 2-4) VJ 66 § (PeVL) 1) VJ 66 § (TaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

​​​​